کلیه صنایع و تابلو سازی های صنایع غذایی و دارویی، لبنی، سیمان و فولاد و کارگاه های MDF و غیره …