دوره های آموزشی

بخش آموزش فستو با توجه به سابقه 44 ساله در ایران و پشتوانه علمی 80 ساله در آلمان با تجهیزات کمـک آمـوزشی پیشـرفتـه و مدرسین با تجربــه ، دوره هــای آمـوزشی خود را در زمینه های مختلف مهندسی اتوماسیون صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی فستو آلمان به اجرا درآورده است و در این راستا متجاوز از 55.000 نفر از پرسنل متخصص صنایع ایران را در مراکز خود آموزش داده است .

آکادمی فستو

علاوه بر برگزاری دوره های استاندارد آموزشی، جهت پرورش مهارت و آماده سازی نیروی کار جوان و فارغ التحصیلان و علاقمندان با مفاهیم صنعتی و ارایه آموزش های مدرن جهانی توانسته ایم با همکاری فستو آلمان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای آکادمی فستو را جهت برگزاری دوره های آموزشی مکاترونیک راه اندازی نماییم که در آینده با برنامه ریزی های بعمل آمده دوره های مدیریت منابع آب(آکواترونیک) و انقلاب صنعتی چهارم نیز اجرا خواهد شد.

لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایل ذیل را مطالعه فرمایید :

آکادمی فستو